Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Marika Koskela-Kontu

2. Rekisteröinti ja asiakasrekisteri

Varsinaista rekisteriä en asiakkaistani pidä. Asiakasrekisteri muotoutuu sähköpostin yhteystietolistoista ja toteutuneista asiakassuhteista.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja suojaus

Mitä henkilötietoja kerään ja miksi?

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella valmennussuhteen ja asiakassuhteen alussa kirjallisilla taustatietolomakkeilla, joissa käsitellään valmennukseen ja sen suunnitteluun vaikuttavia henkilökohtaisia asioita, asiakkaan itse antamina, kirjoittamina ja hyväksyminä (allekirjoitus).

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihisi kaikilla laitteillamme on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

4.Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Varsinaista asiakasrekisteriä emme pidä, asiakkuussuhteen muodosta riippuen  keräämme seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot : nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
 • Mahdollisesti tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • Taustatietolomakkeissa edellä mainittujen asioiden lisäksi asiakkaan itse antamat, kirjoittamat ja allekirjoittamat henkilökohtaiset asiat, jotka vaikuttavat valmennuksen suunnitteluun (mm.terveydelliset tiedot niiltä osin ,jotka vaikuttavat valmennuksen suunnitteluun, elämäntavat, päivärytmi, ruokailutottumukset, pituus, paino, elämänlaatuun vaikuttavat asiat)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen marika.koskelakontu(at)gmail.com

 • Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset   tiedot.
 • Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • Huomioitavaa: Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 • Suostumuksen peruuttaminen
  Asiakas voi joka tilanteessa niin halutessaan peruuttaa suostumuksensa asiakastietojensa käsittelyyn ja keräykseen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
  asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tmi Marika Koskela-Kontu ulkopuolelle.  Kaikkia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä näin ollen luovuteta ulkopuolisille missään tarkoituksessa.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakkuus raukeaa viimeistään vuoden kuluessa viimeisestä palvelun ostosta, jolloin muut asiakastiedot (taustatietolomakkeet) yhteystietoja lukuunottamatta poistetaan järjestelmistä ja arkistoista.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan pyynnöllä ottamalla yhteyttä sähköpostitse.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee vain Marika Koskela-Kontu. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Yhteystiedot tietoselostetta,tietosuojaa ja rekisteriä koskevissa asioissa

Marika Koskela-Kontu
Ketolanojantie 715
91500 Muhos
0405560992
marika.koskelakontu(at)gmail.com